Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2011-2027

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja III
  • Data podjęcia (podpisania) 28.12.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 01.01.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego III/12/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie uchwalenia zmiany WPF na lata 2011-2027
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz .U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe ,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian