Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie budżetu na 2019 r.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja III
  • Data podjęcia (podpisania) 28.12.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 01.01.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 03.01.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 132
  • Nr aktu prawnego III/13/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie budżetu na 2019 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222,235-237, 239, 242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe ,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian