Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług komunalnych w Górznie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta i Gminy Górzno

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja III
  • Data podjęcia (podpisania) 28.12.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 28.12.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego III/14/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego ZUK w Górznie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu MiGG
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz.1349, poz.1432), oraz art. 15, ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz.1366, poz. 1693, poz. 1669),
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian