Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja IV
  • Data podjęcia (podpisania) 13.02.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 13.02.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 19.02.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1033
  • Nr aktu prawnego IV/21/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354) oraz § 11, ust 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr III/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.,
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe ,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian