Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie uchwalenia 3 letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Górzno na lata 2019- 2021

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja IV
  • Data podjęcia (podpisania) 13.02.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 13.02.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/24/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie uchwalenia 3 letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Górzno na lata 2019-2021
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994, poz. 1000, poz.1349, poz. 1432), art. 17 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2018r., poz. 1508, poz. 1693, poz. 2192, poz. 2245) oraz art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998, poz. 1076, poz. 1544, poz. 2245)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian