Uchwała Nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Górzno na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” wraz z „Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Górzno na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja V
  • Data podjęcia (podpisania) 28.03.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 28.03.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego V/29/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Górzno na lata 2019-2022z perspektywą na lata 2023-2026” wraz z „Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Górzno na lata 2019-2022 z perspektywąna lata 2023-2026”
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799ze.zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian