Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019r.w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Górzno oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja VI
  • Data podjęcia (podpisania) 26.04.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 14.05.2019
  • Data wejścia w życie 14.05.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 30.04.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym VI/38/2019
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2642
  • Nr aktu prawnego VI/38/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Górzno oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.39 ust.5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534) i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506 )
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian