VIII Sesja Rady Miejskiej w Górznie

RADA MIEJSKA
W GÓRZNIE

Górzno, dnia 19.06.2019 r.

 

OR.0012.8.2019

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 13.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie, odbędzie się VIII Sesja Rady Miejskiej.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Górznie.
7. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy w Górznie między sesjami.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

     1) w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok,
2) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Górzno wotum zaufania,
3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018,
4) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Górzno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2018 rok.

9. Zgłaszanie interpelacji.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

 

 

 

Informuję, że Komisja Wspólna odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Górznie
-//-
Jacek Ruciński

Informacje

Rejestr zmian