Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-09-16 10:01:01 Ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 18.09.2019r. Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 września 2019 r. (środa) o godz.11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.  Przewodnicząca Komisji -//- Regina Lisińska Szczegóły
2 2019-09-16 08:54:44 Informacja o losowaniach Szczegóły
3 2019-09-13 14:45:30 Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 13 września 2019 r. w sprawie udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem „KOBRA 19-BRODNICA” Szczegóły
4 2019-09-12 14:31:12 Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 12 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Szczegóły
5 2019-09-11 08:43:11 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 10 września 2019 r. o numerach, granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
6 2019-09-11 08:35:12 Opinia RIO - I półrocze 2019r. Szczegóły
7 2019-09-05 11:24:25 Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 5 września w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie w celu podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru LSR oraz zwiększenia walorów rekreacyjnych, turystycznych i kulturowych regionu". Szczegóły
8 2019-09-03 09:36:05 Obwieszczenie Szczegóły
9 2019-09-02 12:14:14 Ocena jakości wody z dnia 28.08.2019r. Szczegóły
10 2019-09-02 10:55:44 Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Szczegóły
11 2019-08-29 13:33:17 Informacja o zgłoszeniach kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r Szczegóły
12 2019-08-28 12:07:27 Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28.08.2019r. w sprawie przekazania informacji dotyczących wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2019 r. Szczegóły
13 2019-08-26 15:00:27 Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
14 2019-08-22 11:32:51 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r.o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
15 2019-08-22 11:27:37 Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Górzno o prawie wyborców niepełnosprawnych do uzyskiwania informacji o wyborach Szczegóły
16 2019-08-22 11:06:49 Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Górzno w sprawie sporządzania aktów pełnomocnictwa Szczegóły
17 2019-08-21 10:02:28 Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
18 2019-08-20 11:02:17 Dowozy dzieci do Zespołu Szkół w Górznie 02.09.2019r. i od 03.09.2019r. Szczegóły
19 2019-08-14 13:49:55 Informacja o miejscach przeznaczonych na wyłącznie na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych na terenie Miasta i Gminy Górzno Szczegóły
20 2019-08-14 13:39:57 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
« 1 2 3 4 13 14 15 »