Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 28.06.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.06.2019
  • Data wejścia w życie 28.06.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego Nr 38/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art.257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), oraz § 11, ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr III/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie budżetu na 2019 r.,
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian