ZP.271.5.2019 Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie w celu podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru LSR oraz zwiększenia walorów rekreacyjnych, turystycznych i kulturowych regionu

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Miasto i Gmina Górzno
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 13.03.2019
  • Data składania ofert 28.03.2019
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 28.03.2019
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miasta i Gminy Górzno, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno, Sekretariat–I piętro
  • Numer UZP/TED ZP.271.5.2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian