ZP.271.7.2019 Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie, na działce nr 118/3 obręb Miasto 2 – Etap II

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Miasto i Gmina Górzno
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 09.04.2019
  • Data składania ofert 24.04.2019
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 24.04.2019
  • Godzina otwarcia ofert 12:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miasta i Gminy Górzno, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno, Sekretariat–I piętro
  • Numer UZP/TED 535580-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian