ZP.271.9.2019 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,450 km, w obrębie geodezyjnym: Szynkówko dz. nr 283/1

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Miasto i Gmina Górzno
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 11.07.2019
  • Data składania ofert 26.07.2019
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 26.07.2019
  • Godzina otwarcia ofert 12:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miasta i Gminy Górzno, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno, Sekretariat (I piętro)
  • Numer UZP/TED 572289-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian