Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Górzno

L.p.

Nr zezwolenia

Nazwa i adres podmiotu

NIP

REGON

Uwagi

 

1.

nie wymaga – na podstawie art. art. 7 ust. 5  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zakład Usług Komunalnych w Górznie

ul. Kościuszki 3

87-320 Górzno

874-177-63-47

3441446074

2.

1/2015

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Nowe Pole”

Miesiączkowo 90

87-320 Górzno

874-000-34-59

000470295

zezwolenie obowiązuje od dnia 02.03.2015 r. do dnia 01.03.2025 r.

3.

2/2015

„ROBOTY ZIEMNE” inż. Wojciech Kamiński

Ul. Jana Matejki 26

87-320 Górzno

874-164-59-29

340613038

zezwolenie obowiązuje od dnia 09.03.2015 r. do dnia 05.03.2025 r.
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego