Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 4763Luty: 9018Marzec: 11491Kwiecień: 15598Maj: 10697Czerwiec: 10649
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 46Kwiecień: 126Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 149Wrzesień: 2894Październik: 4155Listopad: 14012Grudzień: 9769
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 13256
 2. Ważny komunikat
  Wyświetleń: 2499
 3. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 2321
 4. Zamówienia poniżej 130 tys. zł
  Wyświetleń: 2228
 5. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 2104
 6. Aktualności
  Wyświetleń: 1806
 7. ZUK ogłoszenia
  Wyświetleń: 1664
 8. Ogłoszenia urzędowe
  Wyświetleń: 1358
 9. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 1288
 10. Uchwały Rady Miejskiej w Górznie
  Wyświetleń: 1074
 11. Dane kontaktowe
  Wyświetleń: 952
 12. nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. gospodarki mieniem komunalnym, ds. dzialalności gospodarczej
  Wyświetleń: 615
 13. Zamówienie publiczne ZP.271.4.2023 pn. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej do Stacji Uzdatniania Wody oraz do Tłoczni w Górznie
  Wyświetleń: 603
 14. Obwieszczenia, zawiadomienia
  Wyświetleń: 582
 15. Zamówienie publiczne ZP.271.5.2023 pn. wyposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Górznie
  Wyświetleń: 554
 16. ZP.271.2.2024 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej do Stacji Uzdatniania Wody oraz do Tłoczni w Górznie
  Wyświetleń: 550
 17. Zespół Szkół w Górznie
  Wyświetleń: 478
 18. Wybory samorządowe - kadencja 2024-2029
  Wyświetleń: 474
 19. Informacje
  Wyświetleń: 463
 20. Transmisja na żywo
  Wyświetleń: 461
 21. Statut Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 456
 22. Oświadczenia majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 448
 23. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 445
 24. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
  Wyświetleń: 422
 25. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 413
 26. Skład Rady Miejskiej w Górznie kadencja 2024-2029
  Wyświetleń: 411
 27. ZARZĄDZENIE Nr 448/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31-01-2024 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Klubu Dziecięcego „GórzMisie” prowadzonego przez Miasto i Gminę Górzno oraz ustalenia regulaminu rekrutacji
  Wyświetleń: 405
 28. Komisje Rady Miejskiej w Górznie kadencja 2024-2029
  Wyświetleń: 372
 29. Schemat organizacji
  Wyświetleń: 366
 30. ZP.271.1.2024 Wyposażenie Klubu Malucha w Górznie
  Wyświetleń: 360
 31. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 346
 32. GOPS dane teleadresowe
  Wyświetleń: 320
 33. Oświadczenia majątkowe 2023r.
  Wyświetleń: 316
 34. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie miasta Górzno
  Wyświetleń: 305
 35. Inspektor Ochrony Danych
  Wyświetleń: 304
 36. Informacje Biura Rady
  Wyświetleń: 299
 37. ZUK dane teleadresowe
  Wyświetleń: 294
 38. Ogłoszenie i naborze wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2024 r.
  Wyświetleń: 293
 39. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 288
 40. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 271
 41. Zapytanie ofertowe - wykonanie prac dotyczących modernizacji terenu rekreacyjnego na Wisiałkach w miejscowości Górzno
  Wyświetleń: 271
 42. Oświadczenia majątkowe 2024r.
  Wyświetleń: 259
 43. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT DS. DROGOWNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
  Wyświetleń: 257
 44. Uchwały podatnowe na 2023 rok
  Wyświetleń: 256
 45. Uchwały podatnowe na 2024 rok
  Wyświetleń: 255
 46. Informacja dla pracodawców dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 252
 47. Informacje nieudostępnione
  Wyświetleń: 251
 48. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 250
 49. ZP.271.3.2024 Wyposażenie uzupełniające Klubu Malucha w Górznie
  Wyświetleń: 249
 50. ZP.271.6.2023 Remont ulic miejskich w mieście Górzno - 081315C - ul. Gołuńskiego, odc. dł. 0,030 km, w km 0+022,5 - 0+052,5; 081313C-ul.Rynek, odc. dł. 0,150 km , w km 0+000,5 - 0+151,5
  Wyświetleń: 247
 51. Nagrania z sesji
  Wyświetleń: 245
 52. Wykaz opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 245
 53. Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 244
 54. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 242
 55. Sołectwo Fiałki
  Wyświetleń: 241
 56. Oświadczenie majątkowe A.Orłowski
  Wyświetleń: 240
 57. Sołectwo Szczutowo
  Wyświetleń: 240
 58. Informacja RODO
  Wyświetleń: 234
 59. Miasto Górzno
  Wyświetleń: 232
 60. Sołectwo Czarny Bryńsk
  Wyświetleń: 232
 61. Sołectwo Gołkowo
  Wyświetleń: 231
 62. Aktualności oświata
  Wyświetleń: 230
 63. Ewelina Rogozińska - Oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 230
 64. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 227
 65. Oświadczenie majątkowe Anna Mówińska
  Wyświetleń: 222
 66. 2023 (petycje)
  Wyświetleń: 221
 67. Sołectwo Szynkówko
  Wyświetleń: 220
 68. Ocena jakości wody w wodociągach
  Wyświetleń: 219
 69. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 217
 70. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 216
 71. Informacje - GOPS
  Wyświetleń: 213
 72. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 213
 73. Sołectwo Górzno Wybudowanie
  Wyświetleń: 213
 74. 2023 - budżet
  Wyświetleń: 210
 75. Imienny wykaz głosowań radnych
  Wyświetleń: 210
 76. Sołectwo Miesiączkowo
  Wyświetleń: 209
 77. ZARZĄDZENIE Nr 406/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 15-09-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 400/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 1 września 2023r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym, ds. działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie oraz powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru
  Wyświetleń: 209
 78. Petycja do Rady Miejskiej w Górznie
  Wyświetleń: 208
 79. Administrator
  Wyświetleń: 207
 80. Koordynator ds. dostępności
  Wyświetleń: 206
 81. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 204
 82. Ogłoszenia Gospodarka Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 201
 83. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 05.10.2023 r. o zorganizowanym bezpłatnym gminnym przewozie pasażerskim dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania położonych na obszarze Miasta i Gminy Górzno.
  Wyświetleń: 200
 84. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 200
 85. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 199
 86. Imienny wykaz głosowań z dnia 27.10.2023r.
  Wyświetleń: 198
 87. Strategia rozwoju Miasta i Gminy Górzno na lata 2016-2022
  Wyświetleń: 198
 88. Ogłoszenie z dnia 5.09.2023r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 197
 89. Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 197
 90. Wykaz danych o dokumantach zawierających informacje o środowisku
  Wyświetleń: 196
 91. Petycja nr 2
  Wyświetleń: 193
 92. Sołectwo Zaborowo
  Wyświetleń: 193
 93. Plan gospodarki niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 192
 94. Dotacje dla szkół niepulicznych
  Wyświetleń: 191
 95. Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 191
 96. Stypendia szkolne
  Wyświetleń: 190
 97. Aktualizacja planu założeń do planu zaopatrzenia Miasta i Gminy Górzno w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
  Wyświetleń: 189
 98. GOPS Sprawozdania
  Wyświetleń: 189
 99. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja 5
  Wyświetleń: 189
 100. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 rok
  Wyświetleń: 188
 101. Zapytanie ofertowe - na wykonanie prac dotyczących budowy podjazdu dla niepełnosprawnych na terenie Miasta i Gminy Górzno.
  Wyświetleń: 188
 102. Gminny program rewitalizacji Miasta i Gminy Górzno na lata 2016-2023
  Wyświetleń: 187
 103. Nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY
  Wyświetleń: 187
 104. Rekrutacja do szkół i przedszkola
  Wyświetleń: 187
 105. Program Oczyszczania Gminy Górzno z Azbestu na lata 2010-2032
  Wyświetleń: 186
 106. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 15 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 184
 107. Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych z pełnionymi funkcjami
  Wyświetleń: 184
 108. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 183
 109. Wykaz nieruchomości przeznaczonch w dzierżawę
  Wyświetleń: 183
 110. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika/Opiekuna Klubu Dziecięcego „GórzMisie” w Górznie
  Wyświetleń: 182
 111. Radosław Przybylski - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 182
 112. Imienny wykaz głosowań z dnia 30.11.2023r
  Wyświetleń: 181
 113. Wykaz kąpielisk
  Wyświetleń: 181
 114. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
  Wyświetleń: 178
 115. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 174
 116. ZUK Sprawozdania
  Wyświetleń: 174
 117. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 15 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 11, 12 i 13
  Wyświetleń: 170
 118. UCHWAŁA Nr XLVIII/271/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30-08-2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Górznie
  Wyświetleń: 170
 119. Komunikat PPIS w Brodnicy ws stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia
  Wyświetleń: 169
 120. Ocena jakości wody w kąpieliskach
  Wyświetleń: 169
 121. Ewelina Rogozińska - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 168
 122. Pobierz programy
  Wyświetleń: 166
 123. Imienny wykaz głosowań z dnia 29.09.2023r.
  Wyświetleń: 163
 124. Ocena jakości wody 12.09.2023
  Wyświetleń: 163
 125. Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Górzno na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” wraz z „Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Górzno na lata 2019-2022 z perspektywa na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 162
 126. Zapytanie ofertowe na prowadzenie w latach 2024-2025 monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Miesiączkowo gmina Górzno
  Wyświetleń: 162
 127. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 161
 128. Petycja Nr 5/2023
  Wyświetleń: 160
 129. Zapytanie ofertowe - Zaproszenie do składania oferty cenowej - na wykonanie prac dotyczących modernizacji terenu rekreacyjnego na Wisiałkach w miejscowości Górzno
  Wyświetleń: 160
 130. Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 159
 131. Posiedzenie Komisji 04 października 2023r.
  Wyświetleń: 159
 132. Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw w miejscowości Górzno
  Wyświetleń: 159
 133. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 158
 134. Jacek Ruciński - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 156
 135. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 154
 136. Zapytanie ofertowe "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wykonania przebudowy i remontu pomostów na jeziorze Górznieńskim".
  Wyświetleń: 154
 137. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Górznie
  Wyświetleń: 151
 138. Petycja nr 3
  Wyświetleń: 151
 139. Informacja o wyniku drugiego przetargu
  Wyświetleń: 150
 140. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Górznie 2023r.
  Wyświetleń: 150
 141. Informacja o możliwości i terminie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz o miejscu i czasie przeprowadzenia losowania.
  Wyświetleń: 149
 142. Ogłoszenie nr 4
  Wyświetleń: 149
 143. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Górznie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 149
 144. informacja w sprawie zmiany zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego
  Wyświetleń: 146
 145. Ogłoszenie nr 1/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 12.01.2023r. o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2023 r.
  Wyświetleń: 144
 146. Tomasz Kinicki - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 144
 147. 2024 (petycje)
  Wyświetleń: 143
 148. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy kotłowni - ciepłowni w mieście Górzno
  Wyświetleń: 143
 149. Jolanta Ślesińska - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 142
 150. Franciszek Zgliński - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 140
 151. UCHWAŁA Nr L/276/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27-10-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 r.
  Wyświetleń: 140
 152. L Sesja Rady Miejskiej - 27.10.2023r.
  Wyświetleń: 139
 153. LII Sesja Rady Miejskiej w Górznie 2023r.
  Wyświetleń: 138
 154. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Miasta i Gminy w Górznie w 2024 roku".
  Wyświetleń: 138
 155. Dane przestrzenne dla planów miejscowych
  Wyświetleń: 137
 156. Anna Mówińska - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 136
 157. Kwartalna informacja Burmistrza Miasta i Gminy Górzno w sprawie wykonania budżetu za III kwartał 2023 roku
  Wyświetleń: 136
 158. Ocena jakości wody z dnia 6.10.2023r.
  Wyświetleń: 135
 159. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 134
 160. ZARZĄDZENIE Nr 426/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 03-11-2023 w sprawie: powołania Komisji ds. udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Górzno
  Wyświetleń: 134
 161. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 134
 162. UCHWAŁA Nr L/278/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27-10-2023 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  Wyświetleń: 133
 163. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno, w części miejscowości Górzno- Wybudowanie, obejmującej teren pod zabudowę produkcyjno-usługową
  Wyświetleń: 132
 164. Posiedzenie Komisji 05 października 2023r.
  Wyświetleń: 132
 165. Obwieszczenie z dnia 27.10.2023r.
  Wyświetleń: 131
 166. Petycja Nr 6/2023
  Wyświetleń: 131
 167. Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 10.11.2023r.
  Wyświetleń: 130
 168. UCHWAŁA Nr LII/292/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28-12-2023 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2024 r.
  Wyświetleń: 130
 169. Ocena jakości wody w kąpielisku z dnia 07.09.2023r.
  Wyświetleń: 129
 170. Imienny wykaz głosowań z dnia 30.08.2023r.
  Wyświetleń: 128
 171. Jerzy Kopistecki - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 128
 172. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 11 września 2023r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 128
 173. Odwołanie Komisji Oświaty
  Wyświetleń: 128
 174. Czteroletnia ocena jakości wody w kąpielisku nad Jeziorem Górznieńskim
  Wyświetleń: 127
 175. Petycja Nr 4/2023
  Wyświetleń: 127
 176. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja 4
  Wyświetleń: 127
 177. Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - 26.10.2023r.
  Wyświetleń: 127
 178. Regina Lisińska - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 127
 179. 2024 - budżet
  Wyświetleń: 126
 180. Elżbieta Stawicka - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 126
 181. Krzysztof Magdziak - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 125
 182. Imienny wykaz głosowań z dnia 15.03.2024r
  Wyświetleń: 124
 183. Janina Majkowska - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 124
 184. Ogłoszenie o przerargu ustnym na sprzedaż używanych zbiorników -uniwersalnych urządzeń do uzdatniania wody po demontażu ze SUW
  Wyświetleń: 123
 185. Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 15.10.2023r.
  Wyświetleń: 122
 186. Jacek Warmiński - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 122
 187. Postanowienie nr 96/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 122
 188. Piotr Grabowski - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 121
 189. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 18.10.2023r.
  Wyświetleń: 121
 190. Sławomir Rynkowski - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 121
 191. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
  Wyświetleń: 121
 192. Informacja o zgromadzeniu publicznym
  Wyświetleń: 120
 193. Zawiadomienie z dnia 04.10.2023r.
  Wyświetleń: 120
 194. UCHWAŁA Nr XLIX/273/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29-09-2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2023-2031
  Wyświetleń: 119
 195. Posiedzenie Komisji Wspólnej - 18.10.2023r.
  Wyświetleń: 118
 196. XLIX Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 118
 197. Zapytanie ofertowe - zakup kruszywa kamiennego, łamanego o frakcji 0-31,5 przez Miasto i Gminę Górzno przeznaczonego na remonty dróg gminnych
  Wyświetleń: 118
 198. Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 14 w Górznie - Izb Rolniczych
  Wyświetleń: 117
 199. Zakład Usług Komunalnych informuje
  Wyświetleń: 117
 200. ZARZĄDZENIE Nr 416/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 13-10-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok
  Wyświetleń: 117
 201. Adam Pobłocki - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 116
 202. Jerzy Moszczyński - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 116
 203. L Sesja Rady Miejskiej w Górznie 2023r.
  Wyświetleń: 116
 204. Obwieszczenie z dnia 21.09.2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 116
 205. Nabór na stanowisko opiekuna w Gminnym Klubie Dziecięcym „GórzMisie” w Górznie.
  Wyświetleń: 115
 206. ZP.271.5.2024 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Górznie
  Wyświetleń: 115
 207. Henryk Murawski - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 114
 208. Ogłoszenie nr 5
  Wyświetleń: 114
 209. UCHWAŁA Nr L/277/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27-10-2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 114
 210. 2024 - Opinie RIO
  Wyświetleń: 113
 211. Krzysztof Kamiński - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 113
 212. Raport o stanie Gminy za 2021r.
  Wyświetleń: 113
 213. Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Lidzbark
  Wyświetleń: 112
 214. 2023 - Opinie RIO
  Wyświetleń: 111
 215. Petycja Nr 8/2023
  Wyświetleń: 111
 216. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Górznie 2023r.
  Wyświetleń: 111
 217. ZARZĄDZENIE Nr 418/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 19-10-2023 w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Wykonanie dojazdu do boiska”
  Wyświetleń: 111
 218. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r. o liczbie radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kadencji 2024-2029.
  Wyświetleń: 110
 219. Petycja Nr 7/2023
  Wyświetleń: 110
 220. Zarządzenie Nr 399/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31-08-2023 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Górznie
  Wyświetleń: 110
 221. Ocena jakości wody RSP Miesiączkowo z dnia 25.09.2023r.
  Wyświetleń: 109
 222. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wykonania przebudowy i remontu pomostów na jeziorze Górznieńskim
  Wyświetleń: 109
 223. ZARZĄDZENIE Nr 414/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 12-10-2023 w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Budowa gminnego przedszkola publicznego wraz z oddziałem żłobkowym”
  Wyświetleń: 109
 224. Justyna Łubińska - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 108
 225. Petycja Nr 1/2024
  Wyświetleń: 108
 226. Tomasz Stawicki - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 108
 227. Zapytanie Radnego Pawła Wiśniewskiego z dnia 14.05.2024r.
  Wyświetleń: 108
 228. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - listopad 2023r.
  Wyświetleń: 108
 229. Anna Laskowska - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 107
 230. Grażyna Andrzejewska - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 107
 231. Obwieszczenie z dnia 24.10.2023r.
  Wyświetleń: 107
 232. UCHWAŁA Nr XLIX/274/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29-09-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 r.
  Wyświetleń: 107
 233. Zarządzenie Nr 397/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29-08-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok
  Wyświetleń: 107
 234. Zarządzenie Nr 398/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 sierpnia 2023r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 107
 235. Imienny wykaz głosowań z dnia 9.05.2024r.
  Wyświetleń: 106
 236. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Górznie
  Wyświetleń: 106
 237. LI Sesja Rady Miejskiej w Górznie
  Wyświetleń: 106
 238. UCHWAŁA Nr L/275/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27-10-2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2023-2031
  Wyświetleń: 106
 239. Gabriela Frejlich - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 104
 240. Jadwiga Bieńkowska - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 104
 241. Wojciech Pokorski - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 104
 242. Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wykonania przebudowy i remontu pomostów na jeziorze Górznieńskim
  Wyświetleń: 104
 243. Zapytanie ofertowe dla zadania pn. zakup i dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Górznie.
  Wyświetleń: 103
 244. Informacja dla kandydatów do Rady Miejskiej oraz kandydatów na Burmistrza MiG w sprawie oświadczeń lustracyjnych
  Wyświetleń: 102
 245. Mariusz Betlejewski - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 102
 246. Marzena Andrzejewska - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 101
 247. Obwieszczenie z dnia 3.01.2024r.
  Wyświetleń: 101
 248. Ogłoszenie ZUK o przetargu ustnym na sprzedaż wycofanych z eksploatacji kajaków
  Wyświetleń: 100
 249. Informacja o miejscu i czasie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 99
 250. Interpelacje z dnia 22.05.2024r.
  Wyświetleń: 99
 251. Tomasz Truszczyński - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 99
 252. Ogłoszenie wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 98
 253. Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lidzbark z dnia 2.01.2024r.
  Wyświetleń: 98
 254. Informacja Zarządu Woj. Kuj.-Pom.
  Wyświetleń: 97
 255. LIII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 97
 256. Obwieszczenie o uchyleniu decyzji z dnia 21.12.2023r.
  Wyświetleń: 96
 257. Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 21.12.2023r.
  Wyświetleń: 95
 258. Imienny wykaz głosowań z dnia 28.12.2023r
  Wyświetleń: 94
 259. Obwieszczenie Starosty brodnickiego z dnia 15.01.2024r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 10.2023
  Wyświetleń: 94
 260. ZARZĄDZENIE Nr 423/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 24-10-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 408/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 19 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, oznaczonej działką nr 253/3, położoną w Miesiączkowie, obręb Miesiączkowo, gm. Górzno oraz powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 94
 261. Ogłoszenie Komisje - 8.12.2023r.
  Wyświetleń: 93
 262. Ogłoszenie nr 2/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 12.01.2023r. o statystycznej liczbie dzieci w 2023 r.
  Wyświetleń: 93
 263. Uchwała Nr LI/284/2023 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”
  Wyświetleń: 93
 264. ZARZĄDZENIE Nr 444/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 23-01-2024 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Miasto i Gminę Górzno na rok szkolny 2024/2025
  Wyświetleń: 93
 265. Zarządzenie Nr 11/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29-05-2024 w sprawie ogłoszenia pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Górzno oraz powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
  Wyświetleń: 92
 266. ZARZĄDZENIE Nr 425/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 03-11-2023 w sprawie zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 91
 267. Anita Lewandowska-Palczewska - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 90
 268. Informacja z przebiegu konsultacji
  Wyświetleń: 90
 269. UCHWAŁA Nr LII/296/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28-12-2023 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Górzno wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład
  Wyświetleń: 90
 270. UCHWAŁA Nr XLVIII/272/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30-08-2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 90
 271. Zapytanie ofertowe na zakup paliwa
  Wyświetleń: 90
 272. ZARZĄDZENIE Nr 422/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 23-10-2023 w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Górznie”
  Wyświetleń: 90
 273. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 89
 274. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej
  Wyświetleń: 88
 275. Bolesław Wasielewski - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 87
 276. Ogłoszenie nr 3/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 12.01.2023r. o najbliższej gminie prowadzącej szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny
  Wyświetleń: 87
 277. Petycja Nr 9/2023
  Wyświetleń: 87
 278. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 17.01.2024r.
  Wyświetleń: 87
 279. UCHWAŁA Nr LI/288/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30-11-2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 87
 280. Uchwała nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (tekst obowiązujący)
  Wyświetleń: 87
 281. Uchwała nr XL/219/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
  Wyświetleń: 87
 282. Opinie RIO
  Wyświetleń: 86
 283. Zapytanie ofertowe dot. transportu kruszywa kamienia łamanego o frakcji 0-31,5 dla miasta i Gminy w Górznie przeznaczonego na remonty dróg gminnych.
  Wyświetleń: 86
 284. ZARZĄDZENIE Nr 424/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 02-11-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok
  Wyświetleń: 86
 285. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - I półrocze 2024r.
  Wyświetleń: 85
 286. Imienny wykaz głosowań z dnia 7.05.2024r.
  Wyświetleń: 85
 287. Zapytania Radnego Pawła Wiśniewskiego z dnia 31.05.2024r.
  Wyświetleń: 85
 288. ZARZĄDZENIE Nr 419/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 20-10-2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.
  Wyświetleń: 85
 289. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie Ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY
  Wyświetleń: 84
 290. Opinie RIO z dnia 18.01.2024r.
  Wyświetleń: 84
 291. Petycja Nr 10/2023
  Wyświetleń: 84
 292. ZARZĄDZENIE Nr 421/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 23-10-2023 w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „utworzeniu systemu kontroli dostępu do obiektu przedszkola z oddziałem żłobkowym”
  Wyświetleń: 84
 293. Jacek Ruciński - Oswiadczenie majątkowe na koniec kadencji
  Wyświetleń: 82
 294. Odpowiedź na petycję nr 3
  Wyświetleń: 82
 295. ZARZĄDZENIE Nr 420/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 23-10-2023 w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „utworzeniu systemu monitoringu, sieci internetowej i telewizyjnej w budynku Przedszkola z oddziałem żłobkowym”
  Wyświetleń: 82
 296. Imienny wykaz głosowań z dnia 14.02.2024 r.
  Wyświetleń: 81
 297. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
  Wyświetleń: 81
 298. Ocena jakości wody z dnia 27.11.2023r.
  Wyświetleń: 81
 299. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 81
 300. Petycja Nr 2/2024
  Wyświetleń: 81
 301. Zarządzenie Nr 400/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 01-09-2023 w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym, ds. działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie oraz powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru
  Wyświetleń: 81
 302. ZARZĄDZENIE Nr 417/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 19-10-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok
  Wyświetleń: 81
 303. ZP271.4.2024 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Górzno od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2026 r.
  Wyświetleń: 81
 304. ZARZĄDZENIE Nr 404/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 06-09-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok
  Wyświetleń: 80
 305. ZARZĄDZENIE Nr 407/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 18-09-2023 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Górznie
  Wyświetleń: 80
 306. ZARZĄDZENIE Nr 410/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 21-09-2023 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 80
 307. Informacja opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko- pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 3743) zmienioną uchwałą Nr XXXV/510/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego, poz. 4347) oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych.
  Wyświetleń: 79
 308. Raport o stanie Gminy 2023 r.
  Wyświetleń: 79
 309. ZARZĄDZENIE Nr 405/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 08-09-2023 w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Górzno w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2023r.
  Wyświetleń: 79
 310. ZARZĄDZENIE Nr 413/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 11-10-2023 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z samochodu osobowego marki Opel Vivaro oraz autobusu szkolnego typu „Gimbus”
  Wyświetleń: 79
 311. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.
  Wyświetleń: 78
 312. Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z pełnionymi funkcjami
  Wyświetleń: 77
 313. Ogłoszenie o naborze nr 2/2024 na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Górznie
  Wyświetleń: 77
 314. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 8.02.2024r.
  Wyświetleń: 77
 315. Postanowienie nr 112/2024 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 77
 316. Tomasz Kinicki - Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
  Wyświetleń: 77
 317. UCHWAŁA Nr LI/280/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30-11-2023 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2024 rok
  Wyświetleń: 77
 318. ZARZĄDZENIE Nr 401/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 01-09-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok
  Wyświetleń: 77
 319. ZARZĄDZENIE Nr 412/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 06-10-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok
  Wyświetleń: 77
 320. ZARZĄDZENIE Nr 445/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 23-01-2024 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika/Opiekuna Klubu Dziecięcego „GórzMisie” w Górznie oraz określenia Regulaminu konkursu
  Wyświetleń: 77
 321. LIV Sesja Rady miejskiej 15.03.2024r.
  Wyświetleń: 76
 322. ZARZĄDZENIE Nr 415/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 13-10-2023 w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Bieżąca naprawa dachu świetlicy wiejskiej w Szczutowie”
  Wyświetleń: 76
 323. Artur Weber - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 75
 324. Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?
  Wyświetleń: 75
 325. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 25 maja 2023r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Górzno na stałe obwody głosowania
  Wyświetleń: 75
 326. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 75
 327. Jerzy Moszczyński - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
  Wyświetleń: 74
 328. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 13.03.2024r.
  Wyświetleń: 74
 329. UCHWAŁA Nr LI/285/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30-11-2023 w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „GórzMisie” w Górznie oraz nadania mu statutu
  Wyświetleń: 74
 330. ZARZĄDZENIE Nr 409/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 20-09-2023 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Górznie
  Wyświetleń: 74
 331. Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie losowania kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 73
 332. Ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 11.01.2024r.
  Wyświetleń: 73
 333. Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 08.02.2024r.
  Wyświetleń: 73
 334. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 6 marca 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 72
 335. UCHWAŁA Nr LI/279/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30-11-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 r.
  Wyświetleń: 72
 336. UCHWAŁA Nr LI/289/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30-11-2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2023-2031
  Wyświetleń: 72
 337. Zawiadomienie decyzja środowiskowa z dnia 13.03.2024r.
  Wyświetleń: 72
 338. Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
  Wyświetleń: 71
 339. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno, w części miejscowości Górzno-Wybudowanie
  Wyświetleń: 71
 340. Postanowienie nr 1/2024 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie podziału powiatu brodnickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 71
 341. UCHWAŁA Nr LI/282/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30-11-2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok
  Wyświetleń: 71
 342. ZARZĄDZENIE Nr 427/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 15-11-2023 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024
  Wyświetleń: 71
 343. Informacja - akty pełnomocnictwa
  Wyświetleń: 70
 344. Krzysztof Kamiński - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
  Wyświetleń: 70
 345. Zarządzenie Nr 331/2023 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2024-2029 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Toruniu I oraz Komisarza Wyborczego w Toruniu II.
  Wyświetleń: 70
 346. ZARZĄDZENIE Nr 452/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 26-02-2024 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Klubu Dziecięcego „GórzMisie” w Górznie
  Wyświetleń: 70
 347. Jerzy Kopistecki - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
  Wyświetleń: 69
 348. Kwartalna informacja Burmistrza Gminy Górzno - IV kw. 2023
  Wyświetleń: 69
 349. LII Sesja Rady Miejskiej w Górznie
  Wyświetleń: 69
 350. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Górznie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Górznie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 69
 351. Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2023 w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 69
 352. ZARZĄDZENIE Nr 433/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 11-12-2023 w sprawie powołania komisji odbioru dostaw dla zadania pn.: „Wyposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Górznie” w ramach zamówienia nr ZP.271.5.2023
  Wyświetleń: 69
 353. ZARZĄDZENIE Nr 435/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 19-12-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok
  Wyświetleń: 68
 354. ZARZĄDZENIE Nr 441/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 11-01-2024 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika/Opiekuna Klubu Dziecięcego „GórzMisie” w Górznie
  Wyświetleń: 68
 355. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Górznie z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Górzno zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 67
 356. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r. o ustaleniu liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2024-2029 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Toruniu I oraz Komisarza Wyborczego w Toruniu II.
  Wyświetleń: 67
 357. UCHWAŁA Nr LI/287/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30-11-2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 67
 358. UCHWAŁA Nr LI/286/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30-11-2023 w sprawie przyjęcie planu nadzoru nad klubami dziecięcymi
  Wyświetleń: 67
 359. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
  Wyświetleń: 67
 360. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Górznie w okręgu wyborczym Nr 10 (Szczutowo) dla wyboru jednego radnego
  Wyświetleń: 67
 361. Wyniki naboru na stanowisko ds gospodarki mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 67
 362. ZARZĄDZENIE Nr 408/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 19-09-2023 w sprawie ogłoszenia drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, oznaczonej działką nr 253/3, położoną w Miesiączkowie, obręb Miesiączkowo, gm. Górzno oraz powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 67
 363. Piotr Grabowski - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
  Wyświetleń: 66
 364. Tomasz Stawicki - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
  Wyświetleń: 66
 365. UCHWAŁA Nr LI/281/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30-11-2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień podatku od nieruchomości na 2024 rok
  Wyświetleń: 66
 366. Informacja o przyznaniu Patronatu Burmistrza Miasta i Gminy Górzno w 2023 roku
  Wyświetleń: 65
 367. Zarządzenie Nr 459/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 26-03-2024 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2023 r.
  Wyświetleń: 65
 368. Justyna Łubińska - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
  Wyświetleń: 64
 369. LI Sesja Rady Miejskiej w Górznie 2023r.
  Wyświetleń: 64
 370. ZARZĄDZENIE Nr 403/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 01-09-2023 w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Orłowskiemu pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu
  Wyświetleń: 64
 371. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym.
  Wyświetleń: 63
 372. ZARZĄDZENIE Nr 429/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 15-11-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok
  Wyświetleń: 63
 373. ZARZĄDZENIE Nr 447/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 25-01-2024 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 248/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia „Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Górzno”
  Wyświetleń: 63
 374. Informacja o godz. rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 61
 375. Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych na terenie Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 61
 376. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 61
 377. ZARZĄDZENIE Nr 431/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 05-12-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok
  Wyświetleń: 61
 378. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 61
 379. Ocena jakości wody z dnia 19.02.2024r.
  Wyświetleń: 60
 380. Ocena obszarowa jakości wody z dnia 31.01.2024r.
  Wyświetleń: 60
 381. UCHWAŁA Nr LII/297/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28-12-2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Górznie
  Wyświetleń: 60
 382. UCHWAŁA Nr LII/291/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28-12-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 r.
  Wyświetleń: 60
 383. UCHWAŁA Nr LIII/302/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 14-02-2024 w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 13 stycznia 2024 r. w sprawie pilnego zwołania nadzwyczajnego posiedzenia organów stanowiących
  Wyświetleń: 60
 384. ZARZĄDZENIE Nr 428/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 15-11-2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2024-2034
  Wyświetleń: 60
 385. ZARZĄDZENIE Nr 437/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 18-12-2023 w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „przebudowa i remonty dróg na terenie Miasta i Gminy Górzno:
  Wyświetleń: 60
 386. ZARZĄDZENIE Nr 439/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 27-12-2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Miasta i Gminy Górzno oraz powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej
  Wyświetleń: 60
 387. Zarządzenie Nr 462/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29-03-2024 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2024 rok
  Wyświetleń: 60
 388. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy w Górznie z dnia 28 marca 2024 r. o bezpłatnym przewozie pasażerskim do lokali wyborczych
  Wyświetleń: 59
 389. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31 stycznia 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Górznie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 59
 390. Obwieszczenie Starosty Brodnickiego z dnia 5 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Brodnicy w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 59
 391. Wojciech Pokorski - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
  Wyświetleń: 59
 392. ZARZĄDZENIE Nr 443/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 19-01-2024 w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno na stanowiskach z monitorami ekranowymi
  Wyświetleń: 59
 393. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 58
 394. Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych na terenie Gminy Górzno
  Wyświetleń: 58
 395. Uchwała Nr III/14/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 06-06-2024 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 58
 396. Uchwała Nr LIII/300/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 14-02-2024 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno, w części miejscowości Górzno-Wybudowanie, obejmującej teren pod zabudowę produkcyjno-usługową
  Wyświetleń: 58
 397. UCHWAŁA Nr LIV/303/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 15-03-2024 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2024 r.
  Wyświetleń: 58
 398. ZARZĄDZENIE Nr 430/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 22-11-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok
  Wyświetleń: 58
 399. Informacja o dyżurach Miejskiej komisji Wyborczej w dniach 6.04.2024r. - 7.04.2024r.
  Wyświetleń: 57
 400. Janina Majkowska - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
  Wyświetleń: 57
 401. Klub Dziecięcy "GórzMisie"
  Wyświetleń: 57
 402. UCHWAŁA Nr LI/283/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30-11-2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 57
 403. ZARZĄDZENIE Nr 411/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 02-10-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok
  Wyświetleń: 57
 404. ZARZĄDZENIE Nr 451/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 05-02-2024 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2024 rok
  Wyświetleń: 57
 405. Informacja
  Wyświetleń: 56
 406. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Górznie z dnia 5 marca 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 10, obejmującym Szczutowo
  Wyświetleń: 56
 407. UCHWAŁA Nr LIV/311/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 15-03-2024 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
  Wyświetleń: 56
 408. Zarządzenie Nr 460/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 26-03-2024 w sprawie powołania komisji odbioru dostaw dla zadania pn. "Wyposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Górznie" w ramach zamówienia nr ZP.271.1.2024 oraz dla zadania pn. "Wyposażenie uzupełniające Klubu Malucha w Górznie" w ramach zamówienia ZP.271.3.2024.
  Wyświetleń: 56
 409. Imienny wykaz głosowań Radnych z dnia 6.06.2024r.
  Wyświetleń: 55
 410. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Górznie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na burmistrza
  Wyświetleń: 55
 411. Tomasz Truszczyński - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
  Wyświetleń: 55
 412. UCHWAŁA Nr LI/284/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30-11-2023 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”
  Wyświetleń: 55
 413. ZARZĄDZENIE Nr 438/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 22-12-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok
  Wyświetleń: 55
 414. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Górznie z dnia 12 marca 2024 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Górznie, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r
  Wyświetleń: 54
 415. Petycja 3/2024
  Wyświetleń: 54
 416. Regina Lisińska - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
  Wyświetleń: 54
 417. UCHWAŁA Nr LIV/313/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 15-03-2024 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Górzno w 2024 r.
  Wyświetleń: 54
 418. ZARZĄDZENIE Nr 402/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 01-09-2023 w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2024
  Wyświetleń: 54
 419. ZARZĄDZENIE Nr 446/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 23-01-2024 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2024 rok
  Wyświetleń: 54
 420. Dokumenty rekrutacyjne 2024/2025
  Wyświetleń: 53
 421. Informacja w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2023 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Górzno,
  Wyświetleń: 53
 422. UCHWAŁA Nr LII/295/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28-12-2023 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul.Ogrodowej i ul.Witosa w Górznie z dnia 5 października 2023r.
  Wyświetleń: 53
 423. UCHWAŁA Nr LIV/315/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 15-03-2024 w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 53
 424. ZARZĄDZENIE Nr 449/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31-01-2024 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie
  Wyświetleń: 53
 425. ZARZĄDZENIE Nr 450/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31-01-2024 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie
  Wyświetleń: 53
 426. UCHWAŁA Nr LIV/314/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 15-03-2024 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych
  Wyświetleń: 52
 427. ZP.271.6.2024 pn."Przebudowa i nadbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Górznie i podstacji Zespołu Ratownictwa Medycznego"
  Wyświetleń: 52
 428. Kwartalna informacja Burmistrza Miasta i Gminy Górzno w sprawie wykonania budżetu za I kwartał 2024 r
  Wyświetleń: 51
 429. Obszarowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie Miasta i Gminy Lidzbark
  Wyświetleń: 51
 430. ZARZĄDZENIE Nr 442/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 12-01-2024 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2024 rok
  Wyświetleń: 51
 431. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Górznie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach
  Wyświetleń: 50
 432. Postanowienie nr 96/2024 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 50
 433. UCHWAŁA Nr LIV/312/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 15-03-2024 w sprawie zmiany uchwały nr LII/296/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Górzno wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład
  Wyświetleń: 50
 434. ZARZĄDZENIE Nr 436/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 18-12-2023 w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Naprawy bieżące w obszarze drogi gminnej nr 080741C Gołkowo”
  Wyświetleń: 50
 435. ZARZĄDZENIE Nr 454/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28-02-2024 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w 2024r.
  Wyświetleń: 50
 436. ZARZĄDZENIE Nr 461/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28-03-2024 w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Budowa przyłącza instalacji kanalizacji deszczowej przy przedszkolu – odwodnienie terenu pod plac zabaw”
  Wyświetleń: 50
 437. Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II dla pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Górznie
  Wyświetleń: 49
 438. Informacja o miejscach przeznaczonych wyłącznie na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych na terenie Miasta i Gminy Górzno oraz na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych na terenie Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 49
 439. UCHWAŁA Nr LIV/310/2024 RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE z dnia 15-03-2024 w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 49
 440. ZARZĄDZENIE Nr 432/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 11-12-2023 w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „wykonaniu podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku przedszkola i żłobka w Górznie”
  Wyświetleń: 49
 441. ZARZĄDZENIE Nr 455/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 18-03-2024 w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 49
 442. Zarządzenie Nr 463/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 03-04-2024 w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Górznie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Górznie za 2023 rok
  Wyświetleń: 49
 443. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
  Wyświetleń: 49
 444. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wybory samorządowe
  Wyświetleń: 48
 445. Zarządzenie Nr 17/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 07-06-2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta i Gminy Górzno w 2024 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 48
 446. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie Ogłasza nabór nr 2/2024 na stanowisko ASYSTENT RODZINY
  Wyświetleń: 47
 447. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Górznie z dnia 25.03.2024r.
  Wyświetleń: 47
 448. UCHWAŁA Nr LIII/299/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 14-02-2024 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2024 r.
  Wyświetleń: 47
 449. Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 21 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 46
 450. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Górznie z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 46
 451. UCHWAŁA Nr LII/294/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28-12-2023 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Górznie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 46
 452. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 45
 453. UCHWAŁA Nr LIV/308/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 15-03-2024 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 45
 454. ZARZĄDZENIE Nr 470/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 06-05-2024 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Górznie
  Wyświetleń: 45
 455. ZARZĄDZENIE Nr 7/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 20-05-2024 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 45
 456. Obwieszczenie MKW w Górznie z dnia 15 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10
  Wyświetleń: 44
 457. UCHWAŁA Nr LIV/309/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 15-03-2024 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 44
 458. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 44
 459. Informacja o sporządzaniu aktów pełnomocnictwa
  Wyświetleń: 43
 460. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
  Wyświetleń: 43
 461. ZARZĄDZENIE Nr 434/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 12-12-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok
  Wyświetleń: 43
 462. Uchwała Nr II/11/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22-05-2024 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 42
 463. UCHWAŁA Nr LIII/298/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 14-02-2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2024-2034
  Wyświetleń: 42
 464. ZARZĄDZENIE Nr 440/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29-12-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok
  Wyświetleń: 42
 465. LV Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 41
 466. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 41
 467. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Brodnicy z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 41
 468. ZARZĄDZENIE Nr 458/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 25-03-2024 w sprawie udzielenia Pani Paulinie Szczuckiej pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu
  Wyświetleń: 41
 469. UCHWAŁA Nr LII/290/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28-12-2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2023-2031
  Wyświetleń: 40
 470. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 40
 471. ZP. 271.7.2024 zamówienie publiczne pn." Przebudowa dróg gminnych i mostów na terenie Miasta i Gminy Górzno"
  Wyświetleń: 40
 472. Adam Pobłocki - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
  Wyświetleń: 39
 473. I Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 39
 474. Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 30.01.2024 r.
  Wyświetleń: 39
 475. Obwieszczenie MKW w Górznie z dnia 15 marca 2024 r. przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Górznie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 39
 476. Obwieszczenie z dnia 31.10.2023r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 39
 477. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 39
 478. UCHWAŁA Nr LIV/307/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 15-03-2024 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 39
 479. ZARZĄDZENIE Nr 457/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 25-03-2024 w sprawie zatrudnienia Kierownika Klubu Dziecięcego „GórzMisie” w Górznie
  Wyświetleń: 39
 480. Artur Weber - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
  Wyświetleń: 38
 481. LIV Sesja Rady Miejskiej w Górznie 2024r.
  Wyświetleń: 38
 482. Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Górzno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy
  Wyświetleń: 38
 483. UCHWAŁA Nr LIV/306/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 15-03-2024 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 38
 484. Zapytania Radnej Iwony Stawickiej z dnia 31.05.2024r.
  Wyświetleń: 38
 485. Zarządzenie Nr 21/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 12-06-2024 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta i Gminy Górzno w 2024 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 38
 486. ZARZĄDZENIE Nr 453/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 27-02-2024 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2024 rok
  Wyświetleń: 38
 487. Franciszek Zgliński - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
  Wyświetleń: 37
 488. Imienny wykaz głosowań Radnych z dnia 22.05.2024r.
  Wyświetleń: 37
 489. INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Górznie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (II tura w dniu 21 kwietnia 2024 r.) o składzie, siedzibie i dyżurach
  Wyświetleń: 37
 490. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 37
 491. UCHWAŁA Nr LII/293/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28-12-2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2024-2034
  Wyświetleń: 37
 492. ZARZĄDZENIE Nr 456/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 18-03-2024 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2024 rok
  Wyświetleń: 36
 493. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Górzno w 2023 roku
  Wyświetleń: 34
 494. Zarządzenie Nr 410/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 34
 495. LV Sesja Rady Miejskiej w Górznie 2024r.
  Wyświetleń: 33
 496. Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 33
 497. Zarządzenie Nr 402/2023 z dnia 1.09.2023r. w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2024
  Wyświetleń: 33
 498. LIII Sesja Rady Miejskiej w Górznie 2024r.
  Wyświetleń: 32
 499. UCHWAŁA Nr LIII/301/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 14-02-2024 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz innych uzależnień na rok 2024
  Wyświetleń: 32
 500. Zarządzenie Nr 1/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 10-05-2024 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2024 rok
  Wyświetleń: 32
 501. Henryk Murawski - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
  Wyświetleń: 31
 502. II Sesja Rady Miejskiej w Górznie
  Wyświetleń: 31
 503. Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 13 maja 2024 r. o losowaniach do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 31
 504. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz dla szkół podstawowych z oddziałam przedszkolnymi w 2024 r.
  Wyświetleń: 31
 505. Uchwała Nr LV/317/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 18-04-2024 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków pomniejszenia opłaty za pobyt w klubie dziecięcym
  Wyświetleń: 30
 506. Uchwała Nr LV/316/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 18-04-2024 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2024 rok
  Wyświetleń: 28
 507. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyz dnia 13.05.2024r.
  Wyświetleń: 28
 508. Ogłoszenie o najbliższej gminie prowadzącej szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny
  Wyświetleń: 27
 509. UCHWAŁA Nr I/2/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 09-05-2024 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Górznie
  Wyświetleń: 27
 510. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
  Wyświetleń: 27
 511. Zarządzenie Nr 464/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 05-04-2024 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2024 rok
  Wyświetleń: 27
 512. Zarządzenie Nr 5/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 15-05-2024 w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Modernizacja terenu rekreacyjnego na Wisiałkach w miejscowości Górzno – część 2″
  Wyświetleń: 27
 513. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Opiekuna do dzieci
  Wyświetleń: 26
 514. LVI Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 26
 515. ZARZĄDZENIE Nr 468/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29-04-2024 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 26
 516. ZARZĄDZENIE Nr 2/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 14-05-2024 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 470/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 6 maja 2024r.
  Wyświetleń: 25
 517. Decyzja środowiskowa z dnia 09.05.2024r.
  Wyświetleń: 24
 518. Ogłoszenie o statystycznej liczbie dzieci w 2024 r.
  Wyświetleń: 24
 519. ZARZĄDZENIE Nr 12/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29-05-2024 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej niektóre czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 24
 520. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - maj 2024r.
  Wyświetleń: 24
 521. Informacje dot. wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Górznie
  Wyświetleń: 23
 522. Sprawozdania finansowe JST za 2023 r.
  Wyświetleń: 23
 523. Informacja o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.
  Wyświetleń: 22
 524. Ocena jakości wody w wodociągach z dnia 23.04.2024r.
  Wyświetleń: 22
 525. Radosław Przybylski - oświadczenie majątkowe na dzień 22.05.2024r.
  Wyświetleń: 22
 526. UCHWAŁA Nr LIV/304/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 15-03-2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brodnickiemu
  Wyświetleń: 22
 527. ZARZĄDZENIE Nr 14/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 03-06-2024 w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół w Górznie
  Wyświetleń: 22
 528. Zarządzenie Nr 15/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 03-06-2024 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Górznie
  Wyświetleń: 22
 529. Imienny wykaz głosowań z dnia 26.04.2024r.
  Wyświetleń: 21
 530. Sprawozdanie finansowe za 2023r. - GOPS
  Wyświetleń: 21
 531. Sprawozdanie finansowe ZUK za 2023r.
  Wyświetleń: 21
 532. UCHWAŁA Nr LIV/305/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 15-03-2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 21
 533. Załącznik Nr 44 - 49 do Postanowienia Nr 221/2024 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
  Wyświetleń: 21
 534. Piotr Grabowski - oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 20
 535. Wzory dokumentów dla komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 20
 536. Zarządzenie Nr 465/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 18-04-2024 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2024 rok
  Wyświetleń: 20
 537. ZARZĄDZENIE Nr 9/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 27-05-2024 w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. drogownictwa, ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie oraz powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru
  Wyświetleń: 20
 538. LVI Sesja Rady Miejskiej w Górznie 2024r.
  Wyświetleń: 19
 539. Obwieszczenie o wydaniu decyzji 11.06.2024r.
  Wyświetleń: 19
 540. Petycje rozpatrzone w 2023 r.
  Wyświetleń: 19
 541. Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta i Gminy w Górznie za 2023r.
  Wyświetleń: 19
 542. Uchwała Nr I/1/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 09-05-2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Górznie
  Wyświetleń: 19
 543. ZARZĄDZENIE Nr 466/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 22-04-2024 w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw w miejscowości Górzno”.
  Wyświetleń: 19
 544. III Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 18
 545. Uchwała Nr III/13/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 06-06-2024 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Górznie
  Wyświetleń: 18
 546. ZARZĄDZENIE Nr 3/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 14-05-2024 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 18
 547. Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Górznie
  Wyświetleń: 17
 548. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 14.06.2024r.
  Wyświetleń: 17
 549. Uchwała Nr II/10/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22-05-2024 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Górzno do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kadencji 2024 - 2029
  Wyświetleń: 17
 550. Zarządzenie Nr 6/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 17-05-2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta i Gminy Górzno w 2024 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 17
 551. Informacja o składach komisji wraz z funkcjami
  Wyświetleń: 16
 552. Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej.
  Wyświetleń: 16
 553. Paulina Szczucka - oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 16
 554. Postanowienie Nr 221/2024 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
  Wyświetleń: 16
 555. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 16
 556. Uchwała Nr II/4/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22-05-2024 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2024 rok
  Wyświetleń: 16
 557. Uchwała Nr II/9/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22-05-2024 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy dla mieszkańców Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 16
 558. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2023 roku
  Wyświetleń: 16
 559. ZARZĄDZENIE NR 90/2024 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Górznie
  Wyświetleń: 16
 560. Petycja Nr 4/2024
  Wyświetleń: 15
 561. ZARZĄDZENIE Nr 13/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31-05-2024 w sprawie: powołania Komisji ds. udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Górzno
  Wyświetleń: 15
 562. Zarządzenie Nr 467/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 26-04-2024 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2024 rok
  Wyświetleń: 15
 563. Informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
  Wyświetleń: 14
 564. Marzena Andrzejewska - oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 14
 565. Obwieszczenie z dnia 11.06.2024r.
  Wyświetleń: 14
 566. Uchwała Nr II/7/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22-05-2024 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dziennego Domu Pomocy nr 1 w Górznie oraz włączenia go w strukturę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie
  Wyświetleń: 14
 567. Arkadiusz Orłowski - oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 13
 568. Grażyna Andrzejewska - oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 13
 569. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Górznie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Górznie zarządzonych na dzień 14 lipca 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach
  Wyświetleń: 13
 570. Jolanta Ślesińska - oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 13
 571. Uchwała Nr II/8/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22-05-2024 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dziennego Domu Pomocy w Czarnym Bryńsku na terenie Gminy Górzno oraz włączenia go w strukturę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie
  Wyświetleń: 13
 572. ZARZĄDZENIE Nr 4/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 15-05-2024 w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Modernizacja terenu rekreacyjnego na Wisiałkach w miejscowości Górzno – część 1″”.
  Wyświetleń: 13
 573. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Górzno o miejscu i czasie przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
  Wyświetleń: 12
 574. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 12
 575. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Górznie zarządzonych na 14.07.2024r.
  Wyświetleń: 12
 576. Sławomir Rynkowski - oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 12
 577. Uchwała Nr II/6/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22-05-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie
  Wyświetleń: 12
 578. Anna Czajkowska - oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 11
 579. Artur Weber - oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 11
 580. Jacek Warmiński - oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 11
 581. OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 2
  Wyświetleń: 11
 582. Owieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 11
 583. POSTANOWIENIE NR 262/2024 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Górznie
  Wyświetleń: 11
 584. Uchwała Nr II/3/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22-05-2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2024-2034
  Wyświetleń: 11
 585. Uchwała Nr III/16/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 06-06-2024 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu i Gminie Górzno i jej jednostkom podległym i określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
  Wyświetleń: 11
 586. Zarządzenie Nr 19/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 07-06-2024 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2024-2034
  Wyświetleń: 11
 587. Adam Pobłocki - oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 10
 588. Anna Laskowska - oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 10
 589. II Sesja Rady Miejskij w Górznie 2024r.
  Wyświetleń: 10
 590. Zarządzenie Nr 22/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 14-06-2024 w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn: "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej do Stacji Uzdatniania Wody oraz Tłoczni w Górznie" nr ZP.271.2.2024.
  Wyświetleń: 10
 591. Elżbieta Stawicka - oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 9
 592. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
  Wyświetleń: 9
 593. Tomasz Stawicki - oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 9
 594. Uchwała Nr III/12/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 06-06-2024 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2024 rok
  Wyświetleń: 9
 595. Uchwała Nr III/15/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 06-06-2024 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Górzno do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie"
  Wyświetleń: 9
 596. Zapytanie ofertowe "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wykonania przebudowy i remontu pomostów na jeziorze Górznieńskim."
  Wyświetleń: 9
 597. ZARZĄDZENIE Nr 469/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 06-05-2024 w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Remont ulic miejskich w mieście Górzno - 081315C - ul. Gołuńskiego, odc. dł. 0,030 km, w km 0+022,5 - 0+052,5; 081313C-ul.Rynek, odc. dł. 0,150 km , w km 0+000,5 - 0+151,5”.
  Wyświetleń: 9
 598. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.
  Wyświetleń: 8
 599. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
  Wyświetleń: 8
 600. Radosław Przybylski - oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 8
 601. Tomasz Truszczyński - oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 8
 602. Wojciech Pokorski - oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 8
 603. Zarządzenie Nr 10/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28-05-2024 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2024 rok
  Wyświetleń: 8
 604. I Sesja Rady Miejskiej w Górznie 2024r.
  Wyświetleń: 7
 605. INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 maja 2024 r. o bezpłatnym przewozie pasażerskim do lokali wyborczych
  Wyświetleń: 7
 606. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
  Wyświetleń: 7
 607. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Górznie zarządzonych na dzień 14 lipca 2024 r.
  Wyświetleń: 7
 608. Gabriela Frejlich - oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 6
 609. Jerzy Kopistecki- oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 6
 610. Justyna Łubińska - oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 6
 611. Krzysztof Kamiński - oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 6
 612. Mariusz Betlejewski - oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 6
 613. Obwieszczenie Starosty Brodnickiego z dnia 17.06.2024r.
  Wyświetleń: 6
 614. Regina Lisińska - oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 6
 615. Zarządzenie Nr 18/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 07-06-2024 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2024 rok
  Wyświetleń: 6
 616. Franciszek Zgliński - oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 5
 617. Janina Majkowska - oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 5
 618. Raport o stanie gminy 2022 r.
  Wyświetleń: 5
 619. Zarządzenie Nr 16/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 04-06-2024 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2024-2034
  Wyświetleń: 5
 620. ZARZĄDZENIE Nr 23/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 14-06-2024 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 5
 621. Zarządzenie Nr 8/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 24-05-2024 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2024 rok
  Wyświetleń: 5
 622. Henryk Murawski - oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 4
 623. Zarządzenie Nr 20/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 10-06-2024 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2024 rok
  Wyświetleń: 4
 624. Krzysztof Magdziak - oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 3
 625. OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 12 czerwca 2024 roku o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Górznie w okręgu wyborczym nr 10, zarządzonych na dzień 14 lipca 2024 r.
  Wyświetleń: 3
 626. Obwieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Górznie zarządzonych na dzień 14 lipca 2024 r.
  Wyświetleń: 3
 627. Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 17 czerwca 2024 r.
  Wyświetleń: 2
 628. III Sesja Rady Miejskiej w Górznie 2024 r.
  Wyświetleń: 1
 629. Jerzy Moszczyński - oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 1
 630. Ocena jakości wody do spożycia z dnia 17.06.2024r.
  Wyświetleń: 1
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego