Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 46Kwiecień: 126Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 149Wrzesień: 2894Październik: 4155Listopad: 14012Grudzień: 4716
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 6807
 2. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 1097
 3. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 777
 4. Zamówienia poniżej 130 tys. zł
  Wyświetleń: 716
 5. Ważny komunikat
  Wyświetleń: 636
 6. ZUK ogłoszenia
  Wyświetleń: 576
 7. Aktualności
  Wyświetleń: 470
 8. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 354
 9. nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. gospodarki mieniem komunalnym, ds. dzialalności gospodarczej
  Wyświetleń: 322
 10. Dane kontaktowe
  Wyświetleń: 263
 11. Zamówienie publiczne ZP.271.4.2023 pn. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej do Stacji Uzdatniania Wody oraz do Tłoczni w Górznie
  Wyświetleń: 247
 12. Uchwały Rady Miejskiej w Górznie
  Wyświetleń: 210
 13. Ogłoszenia urzędowe
  Wyświetleń: 194
 14. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
  Wyświetleń: 191
 15. Zamówienie publiczne ZP.271.5.2023 pn. wyposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Górznie
  Wyświetleń: 187
 16. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 173
 17. Obwieszczenia, zawiadomienia
  Wyświetleń: 170
 18. Oświadczenia majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 149
 19. Statut Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 139
 20. Zespół Szkół w Górznie
  Wyświetleń: 132
 21. GOPS dane teleadresowe
  Wyświetleń: 128
 22. Informacje
  Wyświetleń: 125
 23. Zapytanie ofertowe - wykonanie prac dotyczących modernizacji terenu rekreacyjnego na Wisiałkach w miejscowości Górzno
  Wyświetleń: 120
 24. Schemat organizacji
  Wyświetleń: 113
 25. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 110
 26. Inspektor Ochrony Danych
  Wyświetleń: 108
 27. ZUK dane teleadresowe
  Wyświetleń: 108
 28. Transmisja na żywo
  Wyświetleń: 106
 29. Oświadczenia majątkowe 2023r.
  Wyświetleń: 104
 30. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 96
 31. Skład Rady Miejskiej w Górznie
  Wyświetleń: 95
 32. Uchwały podatnowe na 2023 rok
  Wyświetleń: 95
 33. Komisje Rady Miejskiej w Górznie
  Wyświetleń: 94
 34. Informacje nieudostępnione
  Wyświetleń: 93
 35. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie miasta Górzno
  Wyświetleń: 92
 36. Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 91
 37. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 91
 38. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 89
 39. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 89
 40. Sołectwo Fiałki
  Wyświetleń: 89
 41. Informacje Biura Rady
  Wyświetleń: 86
 42. ZARZĄDZENIE Nr 406/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 15-09-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 400/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 1 września 2023r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym, ds. działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie oraz powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru
  Wyświetleń: 86
 43. Wykaz opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 85
 44. 2023 (petycje)
  Wyświetleń: 84
 45. Informacja RODO
  Wyświetleń: 84
 46. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 84
 47. Zapytanie ofertowe - na wykonanie prac dotyczących budowy podjazdu dla niepełnosprawnych na terenie Miasta i Gminy Górzno.
  Wyświetleń: 83
 48. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 82
 49. Sołectwo Czarny Bryńsk
  Wyświetleń: 82
 50. Sołectwo Górzno Wybudowanie
  Wyświetleń: 82
 51. Informacja dla pracodawców dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 81
 52. Sołectwo Miesiączkowo
  Wyświetleń: 81
 53. Nagrania z sesji
  Wyświetleń: 80
 54. Sołectwo Szczutowo
  Wyświetleń: 80
 55. Aktualności oświata
  Wyświetleń: 78
 56. Ewelina Rogozińska - Oświadczenie majątkowe
  Wyświetleń: 78
 57. Miasto Górzno
  Wyświetleń: 78
 58. Oświadczenie majątkowe A.Orłowski
  Wyświetleń: 78
 59. Koordynator ds. dostępności
  Wyświetleń: 77
 60. Sołectwo Gołkowo
  Wyświetleń: 77
 61. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 77
 62. Dotacje dla szkół niepulicznych
  Wyświetleń: 76
 63. Administrator
  Wyświetleń: 75
 64. Imienny wykaz głosowań radnych
  Wyświetleń: 75
 65. Imienny wykaz głosowań z dnia 27.10.2023r.
  Wyświetleń: 75
 66. Ocena jakości wody w wodociągach
  Wyświetleń: 75
 67. Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 75
 68. Sołectwo Szynkówko
  Wyświetleń: 75
 69. Informacje - GOPS
  Wyświetleń: 74
 70. Ogłoszenie z dnia 5.09.2023r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 74
 71. 2023 - budżet
  Wyświetleń: 73
 72. Plan gospodarki niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 73
 73. Program Oczyszczania Gminy Górzno z Azbestu na lata 2010-2032
  Wyświetleń: 73
 74. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 73
 75. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 73
 76. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 72
 77. Strategia rozwoju Miasta i Gminy Górzno na lata 2016-2022
  Wyświetleń: 72
 78. Wykaz danych o dokumantach zawierających informacje o środowisku
  Wyświetleń: 70
 79. Petycja do Rady Miejskiej w Górznie
  Wyświetleń: 69
 80. Petycja nr 2
  Wyświetleń: 69
 81. Sołectwo Zaborowo
  Wyświetleń: 68
 82. Stypendia szkolne
  Wyświetleń: 68
 83. Gminny program rewitalizacji Miasta i Gminy Górzno na lata 2016-2023
  Wyświetleń: 67
 84. Rekrutacja do szkół i przedszkola
  Wyświetleń: 67
 85. GOPS Sprawozdania
  Wyświetleń: 66
 86. Interpelacjie i zapytania radnych
  Wyświetleń: 66
 87. Ogłoszenia Gospodarka Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 66
 88. Oświadczenie majątkowe Anna Mówińska
  Wyświetleń: 66
 89. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 66
 90. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
  Wyświetleń: 66
 91. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 66
 92. Pobierz programy
  Wyświetleń: 65
 93. Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 65
 94. Wykaz nieruchomości przeznaczonch w dzierżawę
  Wyświetleń: 65
 95. Aktualizacja planu założeń do planu zaopatrzenia Miasta i Gminy Górzno w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
  Wyświetleń: 64
 96. Ocena jakości wody w kąpieliskach
  Wyświetleń: 64
 97. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 64
 98. Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych z pełnionymi funkcjami
  Wyświetleń: 64
 99. Wykaz kąpielisk
  Wyświetleń: 63
 100. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja 5
  Wyświetleń: 62
 101. ZUK Sprawozdania
  Wyświetleń: 62
 102. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 05.10.2023 r. o zorganizowanym bezpłatnym gminnym przewozie pasażerskim dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania położonych na obszarze Miasta i Gminy Górzno.
  Wyświetleń: 61
 103. Nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY
  Wyświetleń: 61
 104. Ocena jakości wody 12.09.2023
  Wyświetleń: 61
 105. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 60
 106. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 59
 107. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 59
 108. Posiedzenie Komisji 04 października 2023r.
  Wyświetleń: 59
 109. Petycja nr 3
  Wyświetleń: 57
 110. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 56
 111. Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 55
 112. Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Górzno na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” wraz z „Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Górzno na lata 2019-2022 z perspektywa na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 54
 113. UCHWAŁA Nr XLVIII/271/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30-08-2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Górznie
  Wyświetleń: 54
 114. Komunikat PPIS w Brodnicy ws stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia
  Wyświetleń: 52
 115. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 15 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 52
 116. ZARZĄDZENIE Nr 426/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 03-11-2023 w sprawie: powołania Komisji ds. udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Górzno
  Wyświetleń: 52
 117. Ewelina Rogozińska - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 51
 118. Petycja Nr 5/2023
  Wyświetleń: 51
 119. Informacja o możliwości i terminie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz o miejscu i czasie przeprowadzenia losowania.
  Wyświetleń: 50
 120. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 15 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 11, 12 i 13
  Wyświetleń: 50
 121. Imienny wykaz głosowań z dnia 29.09.2023r.
  Wyświetleń: 49
 122. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Górznie 2023r.
  Wyświetleń: 48
 123. Informacja o wyniku drugiego przetargu
  Wyświetleń: 47
 124. Posiedzenie Komisji 05 października 2023r.
  Wyświetleń: 47
 125. UCHWAŁA Nr L/276/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27-10-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 r.
  Wyświetleń: 47
 126. Obwieszczenie z dnia 27.10.2023r.
  Wyświetleń: 46
 127. UCHWAŁA Nr L/278/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27-10-2023 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  Wyświetleń: 46
 128. Jolanta Ślesińska - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 45
 129. Ocena jakości wody z dnia 6.10.2023r.
  Wyświetleń: 45
 130. Regina Lisińska - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 45
 131. informacja w sprawie zmiany zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego
  Wyświetleń: 44
 132. Odwołanie Komisji Oświaty
  Wyświetleń: 44
 133. ZARZĄDZENIE Nr 414/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 12-10-2023 w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Budowa gminnego przedszkola publicznego wraz z oddziałem żłobkowym”
  Wyświetleń: 44
 134. Zawiadomienie z dnia 04.10.2023r.
  Wyświetleń: 44
 135. ZP.271.6.2023 Remont ulic miejskich w mieście Górzno - 081315C - ul. Gołuńskiego, odc. dł. 0,030 km, w km 0+022,5 - 0+052,5; 081313C-ul.Rynek, odc. dł. 0,150 km , w km 0+000,5 - 0+151,5
  Wyświetleń: 44
 136. Adam Pobłocki - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 43
 137. Anna Mówińska - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 43
 138. Jerzy Kopistecki - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 43
 139. L Sesja Rady Miejskiej - 27.10.2023r.
  Wyświetleń: 43
 140. Franciszek Zgliński - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 42
 141. Jerzy Moszczyński - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 42
 142. Obwieszczenie z dnia 24.10.2023r.
  Wyświetleń: 42
 143. Petycja Nr 6/2023
  Wyświetleń: 42
 144. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 18.10.2023r.
  Wyświetleń: 42
 145. XLIX Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 42
 146. ZARZĄDZENIE Nr 416/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 13-10-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok
  Wyświetleń: 42
 147. Imienny wykaz głosowań z dnia 30.08.2023r.
  Wyświetleń: 41
 148. Janina Majkowska - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 41
 149. Petycja Nr 4/2023
  Wyświetleń: 41
 150. Posiedzenie Komisji Wspólnej - 18.10.2023r.
  Wyświetleń: 41
 151. Justyna Łubińska - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 40
 152. Kwartalna informacja Burmistrza Miasta i Gminy Górzno w sprawie wykonania budżetu za III kwartał 2023 roku
  Wyświetleń: 40
 153. Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 14 w Górznie - Izb Rolniczych
  Wyświetleń: 40
 154. Obwieszczenie z dnia 21.09.2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 40
 155. Piotr Grabowski - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 40
 156. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja 4
  Wyświetleń: 40
 157. Henryk Murawski - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 39
 158. Informacja z przebiegu konsultacji
  Wyświetleń: 39
 159. Tomasz Kinicki - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 39
 160. ZARZĄDZENIE Nr 418/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 19-10-2023 w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Wykonanie dojazdu do boiska”
  Wyświetleń: 39
 161. ZARZĄDZENIE Nr 425/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 03-11-2023 w sprawie zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 39
 162. Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 15.10.2023r.
  Wyświetleń: 38
 163. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 11 września 2023r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 38
 164. Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Lidzbark
  Wyświetleń: 38
 165. Ogłoszenie nr 1/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 12.01.2023r. o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2023 r.
  Wyświetleń: 38
 166. UCHWAŁA Nr L/277/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27-10-2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 38
 167. UCHWAŁA Nr XLIX/274/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29-09-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 r.
  Wyświetleń: 38
 168. UCHWAŁA Nr XLVIII/272/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30-08-2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 38
 169. Zakład Usług Komunalnych informuje
  Wyświetleń: 38
 170. Elżbieta Stawicka - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 37
 171. Krzysztof Magdziak - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 37
 172. Ocena jakości wody RSP Miesiączkowo z dnia 25.09.2023r.
  Wyświetleń: 37
 173. Postanowienie nr 96/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 37
 174. Zarządzenie Nr 399/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31-08-2023 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Górznie
  Wyświetleń: 37
 175. Ocena jakości wody w kąpielisku z dnia 07.09.2023r.
  Wyświetleń: 36
 176. Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - 26.10.2023r.
  Wyświetleń: 36
 177. Radosław Przybylski - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 36
 178. Zarządzenie Nr 398/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 sierpnia 2023r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 36
 179. ZARZĄDZENIE Nr 422/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 23-10-2023 w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Górznie”
  Wyświetleń: 36
 180. Krzysztof Kamiński - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 35
 181. UCHWAŁA Nr XLIX/273/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29-09-2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2023-2031
  Wyświetleń: 35
 182. Czteroletnia ocena jakości wody w kąpielisku nad Jeziorem Górznieńskim
  Wyświetleń: 34
 183. Jacek Ruciński - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 34
 184. UCHWAŁA Nr L/275/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27-10-2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2023-2031
  Wyświetleń: 34
 185. Zarządzenie Nr 400/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 01-09-2023 w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym, ds. działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie oraz powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru
  Wyświetleń: 34
 186. Anna Laskowska - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 33
 187. Jacek Warmiński - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 33
 188. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno, w części miejscowości Górzno- Wybudowanie, obejmującej teren pod zabudowę produkcyjno-usługową
  Wyświetleń: 33
 189. Ogłoszenie ZUK o przetargu ustnym na sprzedaż wycofanych z eksploatacji kajaków
  Wyświetleń: 33
 190. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 33
 191. Sławomir Rynkowski - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 33
 192. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 33
 193. ZARZĄDZENIE Nr 421/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 23-10-2023 w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „utworzeniu systemu kontroli dostępu do obiektu przedszkola z oddziałem żłobkowym”
  Wyświetleń: 33
 194. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 33
 195. Grażyna Andrzejewska - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 32
 196. Informacja o miejscu i czasie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 32
 197. Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 10.11.2023r.
  Wyświetleń: 32
 198. Ogłoszenie nr 4
  Wyświetleń: 32
 199. Zarządzenie Nr 397/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29-08-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok
  Wyświetleń: 32
 200. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - listopad 2023r.
  Wyświetleń: 32
 201. Mariusz Betlejewski - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 31
 202. ZARZĄDZENIE Nr 407/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 18-09-2023 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Górznie
  Wyświetleń: 31
 203. ZARZĄDZENIE Nr 417/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 19-10-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok
  Wyświetleń: 31
 204. ZARZĄDZENIE Nr 420/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 23-10-2023 w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „utworzeniu systemu monitoringu, sieci internetowej i telewizyjnej w budynku Przedszkola z oddziałem żłobkowym”
  Wyświetleń: 31
 205. ZARZĄDZENIE Nr 423/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 24-10-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 408/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 19 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, oznaczonej działką nr 253/3, położoną w Miesiączkowie, obręb Miesiączkowo, gm. Górzno oraz powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 31
 206. Gabriela Frejlich - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 30
 207. Jadwiga Bieńkowska - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 30
 208. Ogłoszenie o przerargu ustnym na sprzedaż używanych zbiorników -uniwersalnych urządzeń do uzdatniania wody po demontażu ze SUW
  Wyświetleń: 30
 209. ZARZĄDZENIE Nr 409/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 20-09-2023 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Górznie
  Wyświetleń: 30
 210. ZARZĄDZENIE Nr 404/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 06-09-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok
  Wyświetleń: 30
 211. ZARZĄDZENIE Nr 408/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 19-09-2023 w sprawie ogłoszenia drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, oznaczonej działką nr 253/3, położoną w Miesiączkowie, obręb Miesiączkowo, gm. Górzno oraz powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 30
 212. ZARZĄDZENIE Nr 410/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 21-09-2023 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 30
 213. ZARZĄDZENIE Nr 424/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 02-11-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok
  Wyświetleń: 30
 214. Tomasz Stawicki - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 29
 215. ZARZĄDZENIE Nr 405/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 08-09-2023 w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Górzno w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2023r.
  Wyświetleń: 29
 216. ZARZĄDZENIE Nr 412/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 06-10-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok
  Wyświetleń: 29
 217. ZARZĄDZENIE Nr 419/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 20-10-2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.
  Wyświetleń: 29
 218. L Sesja Rady Miejskiej w Górznie 2023r.
  Wyświetleń: 28
 219. Raport o stanie Gminy za 2021r.
  Wyświetleń: 28
 220. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Górznie 2023r.
  Wyświetleń: 28
 221. Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?
  Wyświetleń: 27
 222. Marzena Andrzejewska - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 27
 223. Ogłoszenie nr 5
  Wyświetleń: 27
 224. Tomasz Truszczyński - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 27
 225. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej
  Wyświetleń: 27
 226. Wojciech Pokorski - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 27
 227. ZARZĄDZENIE Nr 413/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 11-10-2023 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z samochodu osobowego marki Opel Vivaro oraz autobusu szkolnego typu „Gimbus”
  Wyświetleń: 27
 228. Bolesław Wasielewski - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 26
 229. Uchwała nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (tekst obowiązujący)
  Wyświetleń: 26
 230. Wyniki naboru na stanowisko ds gospodarki mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 26
 231. ZARZĄDZENIE Nr 401/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 01-09-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok
  Wyświetleń: 26
 232. ZARZĄDZENIE Nr 415/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 13-10-2023 w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Bieżąca naprawa dachu świetlicy wiejskiej w Szczutowie”
  Wyświetleń: 26
 233. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
  Wyświetleń: 25
 234. Anita Lewandowska-Palczewska - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 24
 235. Ogłoszenie nr 2/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 12.01.2023r. o statystycznej liczbie dzieci w 2023 r.
  Wyświetleń: 24
 236. Odpowiedź na petycję nr 3
  Wyświetleń: 23
 237. Ogłoszenie nr 3/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 12.01.2023r. o najbliższej gminie prowadzącej szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny
  Wyświetleń: 22
 238. Uchwała nr XL/219/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
  Wyświetleń: 22
 239. Imienny wykaz głosowań z dnia 30.11.2023r
  Wyświetleń: 21
 240. Informacja opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko- pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 3743) zmienioną uchwałą Nr XXXV/510/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego, poz. 4347) oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych.
  Wyświetleń: 21
 241. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 25 maja 2023r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Górzno na stałe obwody głosowania
  Wyświetleń: 21
 242. Wybory samorządowe - kadencja 2024-2029
  Wyświetleń: 21
 243. Artur Weber - oświadczenie majątkowe 2022r.
  Wyświetleń: 20
 244. Informacja - akty pełnomocnictwa
  Wyświetleń: 20
 245. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.
  Wyświetleń: 20
 246. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
  Wyświetleń: 20
 247. ZARZĄDZENIE Nr 403/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 01-09-2023 w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Orłowskiemu pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu
  Wyświetleń: 20
 248. ZARZĄDZENIE Nr 411/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 02-10-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok
  Wyświetleń: 20
 249. Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych na terenie Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 18
 250. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym.
  Wyświetleń: 16
 251. Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2023 w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 16
 252. ZARZĄDZENIE Nr 402/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 01-09-2023 w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2024
  Wyświetleń: 16
 253. ZARZĄDZENIE Nr 428/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 15-11-2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2024-2034
  Wyświetleń: 16
 254. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 16
 255. LI Sesja Rady Miejskiej w Górznie
  Wyświetleń: 15
 256. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 15
 257. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 14
 258. Zapytanie ofertowe - Zaproszenie do składania oferty cenowej - na wykonanie prac dotyczących modernizacji terenu rekreacyjnego na Wisiałkach w miejscowości Górzno
  Wyświetleń: 14
 259. ZARZĄDZENIE Nr 429/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 15-11-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok
  Wyświetleń: 14
 260. ZARZĄDZENIE Nr 427/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 15-11-2023 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024
  Wyświetleń: 13
 261. Obwieszczenie z dnia 31.10.2023r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 11
 262. Ogłoszenie Komisje - 8.12.2023r.
  Wyświetleń: 11
 263. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 11
 264. Zarządzenie Nr 402/2023 z dnia 1.09.2023r. w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2024
  Wyświetleń: 11
 265. Zarządzenie Nr 410/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 11
 266. ZARZĄDZENIE Nr 430/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 22-11-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok
  Wyświetleń: 10
 267. Zarządzenie Nr 331/2023 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2024-2029 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Toruniu I oraz Komisarza Wyborczego w Toruniu II.
  Wyświetleń: 9
 268. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r. o ustaleniu liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2024-2029 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Toruniu I oraz Komisarza Wyborczego w Toruniu II.
  Wyświetleń: 8
 269. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r. o liczbie radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kadencji 2024-2029.
  Wyświetleń: 8
 270. Petycja Nr 8/2023
  Wyświetleń: 8
 271. UCHWAŁA Nr LI/285/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30-11-2023 w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „GórzMisie” w Górznie oraz nadania mu statutu
  Wyświetleń: 8
 272. Petycja Nr 7/2023
  Wyświetleń: 7
 273. Uchwała Nr LI/284/2023 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”
  Wyświetleń: 7
 274. Ocena jakości wody z dnia 27.11.2023r.
  Wyświetleń: 6
 275. UCHWAŁA Nr LI/281/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30-11-2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień podatku od nieruchomości na 2024 rok
  Wyświetleń: 6
 276. UCHWAŁA Nr LI/283/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30-11-2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta i Gminy Górzno
  Wyświetleń: 6
 277. UCHWAŁA Nr LI/284/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30-11-2023 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”
  Wyświetleń: 6
 278. UCHWAŁA Nr LI/286/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30-11-2023 w sprawie przyjęcie planu nadzoru nad klubami dziecięcymi
  Wyświetleń: 6
 279. UCHWAŁA Nr LI/282/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30-11-2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok
  Wyświetleń: 5
 280. UCHWAŁA Nr LI/279/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30-11-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 r.
  Wyświetleń: 5
 281. Informacja Zarządu Woj. Kuj.-Pom.
  Wyświetleń: 4
 282. Ogłoszenie wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 4
 283. UCHWAŁA Nr LI/289/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30-11-2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2023-2031
  Wyświetleń: 3
 284. UCHWAŁA Nr LI/280/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30-11-2023 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2024 rok
  Wyświetleń: 2
 285. UCHWAŁA Nr LI/288/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30-11-2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 2
 286. ZARZĄDZENIE Nr 431/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 05-12-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok
  Wyświetleń: 2
 287. LI Sesja Rady Miejskiej w Górznie 2023r.
  Wyświetleń: 1
 288. UCHWAŁA Nr LI/287/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30-11-2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 1
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego