Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

L Sesja Rady Miejskiej - 27.10.2023r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 października 2023 r. (piątek) o godz. 13.00, w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie w sali posiedzeń, odbędzie się L Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Górznie.
 7. Informacja przewodniczących komisji o pracach w komisji.
 8. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy w Górznie między sesjami.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022-2023.
 10. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Górzno o podmiotach, w których, w roku 2024 wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Górznie o analizie oświadczeń majątkowych.
 12. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o analizie oświadczeń majątkowych Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających gminnymi zasobami prawnymi, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za rok 2022r.
 13. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2023-2031,

2) w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 r.,

3) w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Górzno,

4) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 

14. Zgłaszanie interpelacji.

15. Odpowiedzi na interpelacje.

16. Sprawy różne i wolne wnioski.

17. Zakończenie obrad.

 

Informuję, że Komisja Wspólna odbędzie się w dniu 27 października 2023r. (piątek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń UMiGG.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

  (-) Jacek Ruciński

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego