Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 11/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29-05-2024 w sprawie ogłoszenia pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Górzno oraz powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

Rok podjęcia (podpisania):
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2024-2029
Sesja:
-
Data podjęcia (podpisania):
29-05-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
-
Data wejścia w życie:
-
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Pozycja w dzienniku urzędowym:
-
Nr aktu prawnego:
11/2024
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
w sprawie ogłoszenia pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Górzno oraz powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906, poz. 2029)

ZARZĄDZENIE NR 11/2024

Z DNIA 29.05.2024 r.

Burmistrza Miasta i Gminy Górzno

w sprawie ogłoszenia pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Górzno oraz powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

 

Na podstawie art. art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906, poz. 2029) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłosić pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Górzno, znajdującej się w Górznie przy ul. Leśnej 24 (plaża), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 184/2 o pow. 0,3816 ha, obręb Górzno Miasto 2, gm. Górzno, z przeznaczeniem na prowadzenie punktu handlowo-gastronomicznego typu food truck. 2. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 589,50 zł plus należny podatek VAT.
§ 2. 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Górzno, znajdującej się w Górznie przy ul. Leśnej 24 (plaża), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 184/2 o pow. 0,3816 ha, obręb Górzno Miasto 2, gm. Górzno, z przeznaczeniem na prowadzenie punktu handlowo-gastronomicznego typu food truck, w składzie:

1) Przewodniczący komisji – Anna Krajnik;
2) Sekretarz – Agnieszka Nadolska;
3) Członek – Jacek Warmiński;
4) Członek – Łukasz Lachowski;
5) Członek – Renata Czerwińska.

2. Komisja działa w składzie co najmniej 3 osobowym.

§ 3. Przetarg odbędzie się w dniu 05.06.2024 r. o godz. 10 00 . § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


 

  Jacek Ruciński

 

PDF   Zarządzenie Nr 112024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29-05-2024 w sprawie ogłoszenia pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta i?Gminy Górzno oraz powołan.pdf (431,36KB)

 

DOCXZałącznik 1.docx (9,45KB)

PDFoświadczenie.pdf (111,51KB)
PDFprojekt umowy.pdf (146,48KB)
PDFzałącznik graficzny.pdf (69,60KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego